Liczba odwiedzin strony: 32562 Osób na stronie: 3
 

Zakres usług -  Kancelaria radców prawnych
Jarosław Krzyk

 

 1. Prawo karne
  • postępowanie przygotowawcze
 2. Prawo karne skarbowe
  • postępowanie przygotowawcze
 3. Prawo cywilne
  • Prawa rzeczowe
 4. Prawo handlowe
  • Spółki osobowe: / Spółka jawna
  • Spółki kapitałowe: / Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 5. Prawo karne skarbowe
  • postępowanie przed sądami powszechnymi / przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko: / obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji
 6. Prawo rodzinne i opiekuńcze
  • rozwody i separacje
 7. Prawo karne
  • postępowanie przed sądami powszechnymi
 8. Prawo cywilne
  • Zobowiązania: / z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia
 9. Prawo handlowe
  • Spółki osobowe: / Spółka partnerska
  • Spółki kapitałowe: / Spółka akcyjna
 10. Prawo karne skarbowe
  • postępowanie przed sądami powszechnymi / przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko: / obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami
 11. Prawo rodzinne i opiekuńcze
  • opieka i kuratela
 12. Prawo karne
  • postępowanie przed sądami wojskowymi
 13. Prawo cywilne
  • Spadki
 14. Prawo handlowe
  • Łączenie, podział i przekształcanie spółek
 15. Prawo cywilne
  • Zobowiązania: / wynikające z czynów niedozwolonych
 16. Prawo handlowe
  • Spółki osobowe: / Spółka komandytowa
 17. Prawo karne skarbowe
  • postępowanie przed sądami powszechnymi / przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko: / obrotowi dewizowemu
 18. Prawo rodzinne i opiekuńcze
  • alimenty
 19. Prawo handlowe
  • Odpowiedzialność karna
  • Spółki osobowe: / Spółka komandytowo – akcyjna
 20. Prawo karne skarbowe
  • postępowanie przed sądami powszechnymi / przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko: / organizacji gier i zakładów wzajemnych
 21. Prawo rodzinne i opiekuńcze
  • przysposobienie (adopcja)
 22. Prawo cywilne
  • Zobowiązania: / umowne: / umowa sprzedaży
 23. Prawo rodzinne i opiekuńcze
  • sprawy majątkowe małżeńskie i rodzinne
 24. Prawo cywilne
  • Zobowiązania: / umowne: / umowa zamiany
  • Zobowiązania: / umowne: / umowa dostawy
  • Zobowiązania: / umowne: / umowa kontraktacji
  • Zobowiązania: / umowne: / umowa o dzieło
  • Zobowiązania: / umowne: / umowa o roboty budowlane
  • Zobowiązania: / umowne: / umowa najmu i dzierżawy
  • Zobowiązania: / umowne: / umowa leasingu
  • Zobowiązania: / umowne: / umowa użyczenie
  • Zobowiązania: / umowne: / umowa pożyczki
  • Zobowiązania: / umowne: / umowa rachunku bankowego
  • Zobowiązania: / umowne: / umowa zlecenia
  • Zobowiązania: / umowne: / prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia
  • Zobowiązania: / umowne: / umowa agencyjna
  • Zobowiązania: / umowne: / umowa komisu
  • Zobowiązania: / umowne: / umowa przewozu
  • Zobowiązania: / umowne: / umowa spedycji
  • Zobowiązania: / umowne: / umowa ubezpieczenia
  • Zobowiązania: / umowne: / umowa przechowania;
  • Zobowiązania: / umowne: / odpowiedzialność osób utrzymujących hotele i inne zakłady
  • Zobowiązania: / umowne: / umowa składu
  • Zobowiązania: / umowne: / umowa spółki;
  • Zobowiązania: / umowne: / umowa poręczenia
  • Zobowiązania: / umowne: / umowa darowizny
  • Zobowiązania: / umowne: / umowa przekazania nieruchomości
  • Zobowiązania: / umowne: / umowa renty i dożywocia
  • Zobowiązania: / umowne: / ugoda
  • Zobowiązania: / umowne: / przyrzeczenie publiczne
  • Zobowiązania: / umowne: / przekaz i papiery wartościowe
 25. Prawo administracyjne i postępowanie w sprawach administracyjnych
 26. Prawo upadłościowe i naprawcze
 27. Prawo autorskie i własności przemysłowej
 28. Prawo pracy
 29. Prawo ubezpieczeń społecznych
 30. Prawo ubezpieczeniowe
 31. Prawo medyczne
 32. Prawo farmaceutyczne
 33. Prawo spółdzielcze
 34. Prawo budowlane
 35. Prawo obrotu nieruchomościami
 36. Prawo zamówień publicznych
 37. Prawo celne
 38. Prawo karne wykonawcze
 39. Prawo wykroczeń
 40. Radcy prawni
 41. Prawnicy
 
© 2010, Wszelkie prawa zastrzeżone radca prawny Gdynia HOME | O MNIE | SPECJALIZACJE | GODZINY PRACY | GALERIA | DOJAZD | KONTAKT
Kancelaria radców prawnych Jarosław Krzyk
adwokat pomorskienotariusz pomorskiekomornik pomorskiesyndyk pomorskieuczelnia prawnicza pomorskieprawnik pomorskieprawnikReklama