Liczba odwiedzin strony: 32741 Osób na stronie: 2
 

 Kancelaria radców prawnych
Jarosław Krzyk

 
 
Kancelaria radców prawnych
Jarosław Krzyk
 
Świętojańska 38 lok. 11
81-372 Gdynia
Profesja:   radca prawny

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2009 Nr 75 poz. 637 - Zm.: rozporządzenie w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego na rok 2009 (Dz. U. z dnia 20 maja 2009 r.) Na podstawie art. 39g ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571, z późn. zm. 1) ) zarządza się,...
Monitor Polski 2007 Nr 86 poz. 925 - Zm.: Regulamin Senatu
UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (M.P. z dnia 19 listopada 2007 r.) Art. 1.  W uchwale Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. - Regulamin Senatu (M. P. z 2002 r. Nr 54, poz. 741, z 2004 r. Nr 15, poz. 232 i Nr 18, poz. 302, z 2005 r. Nr 65, poz. 894, Nr 71, poz. 975 i Nr 84, poz. 1201, z 2006 r. Nr 21, poz. 232, Nr 36, poz. 392 i Nr 85, poz. 859 oraz z 2007 r. Nr 15, poz....